Konkurranseregler – fotokonkurranse

Har du lyst å delta i fotokonkurransen? Da må du lese dette.

Regler for NSF fotokonkurranse

1. Norsk strikkeforbund (heretter kalt NSF) fotokonkurranse er åpen for alle. Hver deltager kan sende inn så mange bilder hun/han ønsker.

2. NSF forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, på nettsiden til NSF. NSF forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av konkurransen. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

2. NSF forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner som På pinnen (NSF medlemsblad). Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

3. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

4. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

5. Rettsstridige, upassende eller krenkende materiale blir forkastet.

6. Bildene skal vise en reell situasjon. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.