Formål

Norsk strikkeforbund er et uavhengig forbund som ønsker å ivareta norsk
strikkekultur og -tradisjon.

Forbundet skal fremme medlemmenes interesser gjennom å videreføre
kunnskap og ferdigheter innen strikking på alle nivåer.