august, 2015

Styrenytt

Styrenytt

by

I løpet av sommeren har dessverre to av styrets medlemmer valgt å gå ut av styret Gunnhild Marie Hagen (22. juni) og Liv-Norunn Stavik…